Lege oharra

Webgune honen jabea EUSKAL MODAREN SEKTOREKO ELKARTEA da, aurrerantzean BASQUEMODA (helbidea: On Diego Lopez Haroko kale nagusia 50-5, 48011 Bilbao, Bizkaia; IFZ: G95754933).

Erabilera-baldintzak

BASQUEMODAk ez du erantzukizunik izango webgune honetan biltzen den informazioaren erabilera desegoki, oker edo bidegabearen ondorioen gainean. Era berean, ez du bere Internet-orrietan biltzen diren datuen edo informazioen egiazkotasun, osotasun, eguneratze eta zehaztasunaren gaineko erantzukizunik izango.

BASQUEMODAREN webguneak hirugarrenen beste orrialde batzuetarako loturak izan ditzake eta BASQUEMODAk ezin ditu kontrolatu. Hortaz, BASQUEMODAk ezin du erantzukizunik hartu hirugarrenen orrietan ager daitezkeen edukien gainean. Webgune honetan bildutako testu, irudi, soinu, animazio, software eta gainerako eduki guztiak BASQUEMODAren edo dagokien lizentzia-emaileen jabetzakoak dira bakarrik. Eduki osoen edo zatiren baten edozein transmisio, banaketa, lagatze, erreprodukzio, biltegiratze edo komunikazio publikok BASQUEMODAREN edo lizentzia-emaileen esanbidezko baimena izan behar du.

Datuen babesa

BASQUEMODAREN orrialde edo zerbitzu batera iristeko datu pertsonalak bildu behar diren kasuetan, jakinarazten da datuok konpainiaren jabetzako fitxategi informatizatu batean sartu ahal izango direla eta Datu Pertsonalen Babesari buruzko indarreko araudian ezartzen denaren arabera tratatuko direla. Bezeroak, datuak ematerakoan, esanbidez baimena ematen dio BASQUEMODAri haren jabetzako fitxategi informatizatuan gordetzeko, bezeroen zerrenda kudeatzeko eta zerbitzua ongi emateko.

Hirugarrenek ez dituzte inolaz ere datuok tratatuko eta ez zaizkie inolaz ere lagako, eraginpekoaren baimen argia ez baldin badute, edo Datu Pertsonalen Babesari buruzko egungo araudian aurreikusitako kasuetan izan ezik.

Eraginpekoak, edozein unetan, datuak ikusteko, zuzentzeko, ezabatzeko eta aurkaratzeko eskubidea izango du, [email protected] helbide elektronikoan edo helbide honetan: On Diego Lopez Haroko kalea 50-5, 48011 Bilbao, Bizkaia.